.........

Kontaktinformation til Folkemusikhusringen

Christian Foged

Eugen Warmingsvej 21, 8000 Århus C

mobil 2684 2095

Send mail her

Den nyligt udsendte årspakke med Trio Basseralle kan fås ved indmelding i foreningen. Tidligere udgivelser med traditionel dansk folkemusik kan ligeledes erhverves på ovenstående adresse.